Slide1

Private Sub cmdbatal_Click()
txtkb.SetFocus
txtkb.Text = “”
txtjb.Text = “”
txtpeng.Text = “”
txttt.Text = “”
txtpen.Text = “”
txthrg.Text = “”
End Sub

Private Sub cmdkeluar_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub cmdlagi_Click()
txtkb.SetFocus
txtkb.Text = “”
txtjb.Text = “”
txtpeng.Text = “”
txttt.Text = “”
txtpen.Text = “”
txthrg.Text = “”
End Sub

Private Sub cmdproses_Click()
Dim s As String

s = Mid(txtkb.Text, 8, 1)
If s = “A” Then
txtpen.Text = “Andi Offset Yogyakarta”
ElseIf s = “I” Then
txtpen.Text = “Indah Surabaya”
ElseIf s = “S” Then
txtpen.Text = “Salemba Empat”
ElseIf s = “E” Then
txtpen.Text = “Elek Media Koputindo”
ElseIf s = “M” Then
txtpen.Text = “Maxicom”
End If

s = Mid(txtkb.Text, 1, 3)
If s = “SIM” Then
txtjb.Text = “Sistem Informasi Manajemen”
txtpeng.Text = “Fadiyah Ulfa”
txthrg.Text = “75900”

ElseIf s = “EDP” Then
txtjb.Text = “Elektronik Data Procissing”
txtpeng.Text = “Nurul Agustina”
txthrg.Text = “62000”

ElseIf s = “MNJ” Then
txtjb.Text = “Manajemen”
txtpeng.Text = “Rian Hidayat”
txthrg.Text = “42000”

ElseIf s = “CDR” Then
txtjb.Text = “Corel Draw”
txtpeng.Text = “Siti Nur Khotimah”
txthrg.Text = “62000”

ElseIf s = “RPL” Then
txtjb.Text = “Rekayasa Prangkat Lunak”
txtpeng.Text = “Winda Erlianti”
txthrg.Text = “83000”
End If
txttt.Text = “20” & Mid(txtkb.Text, 5, 2)
End Sub

Iklan